Hur säljer du mervärde till någon som tvingas köpa?

Denna utmaning står Alfa Laval inför inom en rad områden där marina myndigheter sätter som krav att viss utrustning ska finnas ombord på fartyget. Kundernas första tanke är ”minsta möjliga för att uppfylla kraven”, medan Alfa Laval vill sälja en produkt med egenskaper som kunderna vid en första anblick inte värdesätter. Knepet är att tvinga kunderna från ett rutin-beslut till ett risk-beslut där köparen inser att ett felval leder till en rad negativa konsekvenser.

Fyll i din e-postadress så skickar vi dig caset om hur Alfa Laval löste utmaningen.

Skicka mig materialet, tack

*
*