Nyheter

Det händer alltid något här på Pyramid. Här listar vi våra senaste nyheter. Äldre nyheter finns i menyn till höger. Det finns även ett taggmoln, där de populäraste inläggen är de med störst textgrad.


Taggmoln


Spectracure, Gyproc, helsingborg, Bluetooth, b2b, Lantmännen, Posten Norge, Bästa Byrå, finanskris, Sveriges Bästa Byrå, checklistor, Green Cargo, Flint Group, internationell marknadsföring, Rymdbolaget, storkunder, erfarenhet, omsättning, ordlista, Webbyrån Petra, kommunikationsplattform, karta, kommentarer, årets byrå, planering, Giza, Cargo News Center, anställda, Nord-Lock, lansering, Metso, mätning, web, SAS Cargo, internet, problemlösning, driver, lönsamhet, Crawford, multikulturella kunder, metod, kreativitet, affärsmål, Diesel, byråintäkt, varumärkesstrategi, pr, Kreditvärdighet, digitala media, csr, Elearning, kommunikationsbyrå, populär byrå, kunder, Marine, positioner, Soliditet, Helsingborgs Hamn, samarbete, projektdefinition, Skånska Energi, arkiv, startk varumärke, skrift, framgångsformeln, Moving, Mervärde, Skånetrafiken, varumärkesutveckling, Petra, tjänster, fakta, Bring, svar, Ruukki, kontor, kundansvarig, Flextrus, engelskspråkiga copywriters, blogg, 2013, uppföljning, Awapatent, internationellt nätverk, EuroMaint, DIAB, publikation, Årets Byrå 2010, integrerad marknadskommunikation, resultat, Nordea Masters, strategi, internationell, image, events, marknadsstrategi, Tetra Pak, kunskapsbank, AkkaFRAKT, Hiab, seminarie, Stockholm, medarbetare, konkurrenskraft, nyanställer, LogIn, Enfo, Kompetensplatsen, personal, b2b-bloggen, varumärken, Alfa Laval, kompetens, analys, HemoCue, reklambyrå, communication, koordinering, nyhetsarkiv, Heatex, lösning, Leine & Linde, copywriter, filosofi, Stockholm Open, Woody Bygghandel, GAIA Leadership, Picodeon, digital marknadsföring, Dermagen, branding, Årets Byrå 2008, Kundens Bästa Byrå, Swedish Open, case, business to business, internationell kompetens, bästa B2B-byrå, checklista, erbjudande, Atlas Copco, marknadsföring, IQHBG, JBT Corporation, Green Landscaping, AAK, projectivity, Sveriges bästa b2b-byrå, pyramid, telefon, SUN Automation Group, nyheter, ABS, digitala affärstrender, estetik, Kullaflyg, kontakt, partner, kommunikation, fråga, Kompetensor AB, nätverk, Seminarium, Decido AB, utvecklas positivt, Cardo, Norden Machinery, business, Nibe, Axis, lågkonjunktur, exempel, CellaVision, AAA, Duni, genomförande, Varumärke, Carpe Nova, kunskap, SÅAB, dela,
2016 28 dec

Webbyrån Petra listar digitala affärstrender 2017

2017 kommer följande trender att starkt påverka dina affärsmöjligheter:

 

1. Datadriven marknadsföring och analys allt viktigare i kampen om kunderna

Alltmer avancerade tekniska verktyg och plattformar ger dig möjlighet att online både mäta och samla in stora mängder data om besökare och kunders beteende. I takt med att du samlar på dig data ökar även kraven på analysdelen för att kunna få fram de viktigaste insikterna ur materialet. Rätt utförd kommer analysen visa hur kunderna tänker och vad de tycker om ditt erbjudande och varumärke, hur de faktiskt agerar, vad de uppskattar och vad de inte bryr sig om. Data och analys är inte längre en del av beslutsunderlaget, det är beslutsunderlaget.


2. Mobilen leder i EGO-systemet

Att mobilen är en extremt viktig plattform för affärer och marknadsföring vet du redan. Många har säkert också koll på att antalet Google-sökningar från mobilen nu är fler än antalet sökningar från datorn, liksom att kunder använder sociala medier via framförallt mobilen (en stor och ökande skillnad). Handeln ser också ökande mobiltrafik dock fortfarande med liten konverteringsgrad. Här kommer du under 2017 se initiativ för ytterligare optimering av den mobila upplevelsen med avsikt att just driva konvertering. Det gäller att ha check på kundresans kontaktpunkter för respektive segment och hur olika faktorer som skärm, plats, kontext och intention bäst tas tillvara.


3. Kundupplevelsen allt mer avgörande

Utmaningen är inte längre att ha den bästa produkten, bästa kvalitén eller det lägsta priset. Utmaningen är att ge din kund eller besökare den bästa upplevelsen. Lyckas du kan det innebära att du får en engagerad ”ambassadör” och en kund som med allra största sannolikhet återkommer till dig. För att lyckas behöver du veta vad som är relevant för din kund, vad som värdesätts, uppskattas och är intressant just nu. Här räknas alla interaktionspunkter, online såväl som offline. Dessa måste vara konsekventa, inspirerande och undanröja eventuell friktion. Kundupplevelsen är på ett sätt slutmålet för hela den digitala resan.


4. Kundkommunikation, marknadsföring och design är de nya ledningsfrågorna

Att den digitala transformationen och omställningen pågår runtomkring är ingen nyhet eller trend. Men när klassiska konsultbolag som McKinsey, EY, PwC och Accenture förvärvar bolag specialiserade på design och digital kompetens är det ett tecken på en större ompositionering. Det handlar om att skaffa nya digitala verktyg och kanaler för att kunna stärka sitt kundfokus och -kommunikation, både strategiskt och i den dagliga verksamheten. Som företag är det hög tid att se över organisationen och prioritera kompetenser inom marknadsföring och digitala aktiviteter hos ledningsgrupp och styrelse.


5. Augmented Reality och Virtual Reality inspirerar

Med största sannolikhet kommer 2017 vara året som visar att AR och VR inte bara handlar om gaming och underhållning, utan även om hur industri och retail kan dra stor affärsnytta av tekniken. Succén för Pokemon GO blev en väckarklocka och inspirationskälla för många. Det kommer dock att ta några år innan VR och AR utnyttjas på bredare front och det är nu som proaktiva företag har en chans sticka ut och knyta till sig kunder via en unik och minnesvärd interaktivitet. Exempel på företag som ligger långt fram är IKEA (AR-katalog för att visa möbler i det egna hemmet), Hyundai (AR-manual för bilen) och Virgin Holiday (upplev resmålet med VR innan bokning)


6. Content marketing fortsätter att utvecklas

Content marketing växer i vikt i takt med att kundresan förändras. Idag vill den potentiella köparen inte ha kontakt med säljaren förrän längre fram i köpprocessen och söker på vägen dit information på egen hand. Grundläggande byggstenar för framgång har i flera år handlat om att skapa, distribuera och analysera innehåll och att under resans gång optimera balansen mellan kvantitet, frekvens och kvalitet. I takt med att alltfler blir duktiga, eller till och med väldigt duktiga på den processen, höjs kraven för att varaktigt kunna påverka kunden. För bäst effekt behöver du addera en byggsten – upplevelsen.


7. Chatbots underlättar kundresan

Digitala assistenter är en funktion som under 2016 fått fäste hos marknadsförare. Tekniken är under utveckling men möjligheterna och kapaciteten växer hela tiden. Hittills har chatbots mest utfört enklare repetitiva uppgifter som därmed automatiserats. Den nya generationen bots kommer däremot bli digitala marknadsförare och säljare, tänk e-handelssidor där chatbots hjälper kunden framåt i kundresan förbi steg som annars lätt kan skapa friktion. Siri från Apple har fått många kusiner – och fler kommer.


8. Social selling når potentiella kunder

Det är allt svårare att nå fram och skapa en relation med potentiella kunder i takt med att mediebruset ökar. Social selling har därför blivit ett viktigt verktyg för den proaktiva och lösningsorienterade säljaren. Verktyget ger säljaren möjlighet att, via interaktion och delning av relevant och värdefullt innehåll, använda t ex LinkedIn för att identifiera och skapa en relation med potentiella kunder. Härigenom bygger säljaren upp en relation med potentiella kunder redan innan köpprocessen är igång.


9. Native advertising engagerar på kundens villkor

Native är en annons som ger känslan av att vara en artikel bland andra i sin utformning. Traditionell display- och bannerannonsering tappar idag i effektivitet på grund av t ex adblockers och ”banner blindness”. Det som framför allt gör native-annonser framgångsrika är att formatet skapar ett betydligt större engagemang än traditionella banners. Enligt IHS och Sharethrough har undersökningar visat på 20-60% högre engagemang, med en efterföljande köpintention som är 18% högre. Inom fem år uppskattas native-annonser stå för 74% av all digital annonsering.


10. Konverteringsoptimering

Det är trevligt att ha många besökare på webbsidan, men vad besökarna gör på sidan är nyckeln till framgång. Det är idag ofta betydligt mer lönsamt att lägga resurser på att få fler besökare av den befintliga trafiken att konvertera än det är att investera i ökad trafik. Som företag behöver man därför ha en tydlig bild över (minst) två saker: 1) Klara mål för varje enskild webbsida; 2) Som stödjer de mål tilltänkta kunder har vid besöket. Ju bättre man känner sin kund, desto bättre kan man matcha de egna och kundernas målsättningar. Det är en metodisk process där mätning-analys-förståelse-förbättring konstant upprepas.


Ulf Vanselius

2016 29 nov

Castellum väljer Pyramid i nytt samarbete

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om ca 70 miljarder kronor. Castellum finns på tillväxtorter i Sverige och i Köpenhamn med kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och logistik.

Under hösten har Pyramid och Castellum AB inlett ett samarbete där det första steget bestått i att utveckla en kommunikationsplattform som nu rullas ut i Sverige och Danmark.

– Pyramid fungerar som en strategisk kommunikationspartner för oss i Castellum. Vi är nu inne i en förändringsprocess där hela koncernen samlas under ett gemensamt varumärke och ser Pyramid som en partner med kompetens och resurser att stödja oss i arbetet, säger Malin Engelbrecht, kommunikationschef på Castellum. Den första kommunikationslösningen handlar om att gestalta förändringsprocessen – hur Castellum blir Sveriges minsta stora fastighetsbolag.

– Uppdraget ligger helt i linje med vår kompetensprofil. Vi är mycket glada och stolta över förmånen att samarbeta med ett så kompetensmässigt ledande företag som Castellum säger Ulf Vanselius, VD på Pyramid.

Arbetsgruppen på Pyramid består av Camilla Hyllén (projektledare), Anna Wiedner (AD), Pontus Lindh (copywriter) och Mats Rönne (strategi).

För mer information, kontakta Ulf Vanselius, VD på Pyramid på tel 042-38 68 26 eller mail ulf@pyramid.se

Pyramid är Sveriges mest internationella reklambyrå. Drygt 60% av företagets intäkter kommer från kunder som verkar i Europa och USA. Exempel på kunder är Alfa Laval, ASSA ABLOY, Bluetooth, Bring, HemoCue, Hiab, JBT Corporation, Kalmar, NIBE, Ruukki, SSAB, Sandvik, Sulzer, Tetra Pak och Valmet.

I undersökningen Årets Byrå har Pyramid tio år i rad rankats som Sveriges bästa byrå inom business-to-business.

Pyramid, och systerbyråerna Petra och Graal, har tillsammans ca 60 anställda och finns i Helsingborg.

Ulf Vanselius

2016 07 nov

Eurofins Product Testing väljer Pyramid i nytt samarbete

Eurofins är en av världens ledande laboratorieföretag med 25.000 anställda över hela världen. Ett av Eurofins kompetenscenter är lokaliserat i Galten på Jylland och ansvarar för testning av förpackningar till livsmedel och byggprodukter i Norden och Europa.

Testning av produkter är ofta drivet av lagstiftning, men ses allt oftare som ett konkurrensmedel och ett sett att differentiera erbjudandet för kvalitetsfokuserade företag.

Under våren och sommaren har Pyramid och Eurofins Product Testing A/S inlett ett samarbete där de första stegen bestått i att utveckla ett nytt kundlöfte och en kommunikationsplattform som nu kommer att rullas ut i Norden och Europa.

– Erfarenhetsmässigt svarar Pyramid på våra krav på en strategisk kommunikationspartner med rätt kompetens och resurser för att utveckla vår kommunikation och stödja vår affär, säger Kim Holm Bækgaard, Sales director på Eurofins.

– Uppdraget ligger helt i linje med vår kompetensprofil. Vi ser fram emot ett nära samarbete och förmånen att aktivt ta del i utvecklingen av ett så kompetensmässigt ledande företag som Eurofins säger Ulf Vanselius, VD på Pyramid.

Arbetsgruppen på Pyramid består av Nina Håkansson (projektledare), Johan Rääf (AD) och Ulf Vanselius (strategi).

För mer information, kontakta Ulf Vanselius, VD på Pyramid på tel 042-38 68 26 eller mail ulf@pyramid.se

Pyramid är Sveriges mest internationella reklambyrå. Drygt 60% av företagets intäkter kommer från kunder som verkar i Europa och USA. Exempel på kunder är Alfa Laval, ASSA ABLOY, Bluetooth, Bring, DIAB, HemoCue, Hiab, JBT Corporation, Kalmar, NIBE, Ruukki, SSAB, Sandvik, Sulzer, Tetra Pak och Valmet.

I undersökningen Årets Byrå har Pyramid tio år i rad rankats som Sveriges bästa byrå inom business-to-business.

Pyramid, och systerbyråerna Petra och Graal, har tillsammans ca 60 anställda och finns i Helsingborg.

Ulf Vanselius

2016 22 okt

Sveriges Marknadsföringsindex visar på stark optimism bland Sveriges företag

88% av svenska bolag planerar att öka eller bibehålla sina investeringar inom marknadsföring under 2017. Det visar en undersökning genomförd av Pyramid i samarbete med nätverket Marknadscheferna.

I september inbjöds Sveriges marknadschefer, från företag med mer än 10 miljoner kronor i omsättning, att svara på frågor om deras satsningar inom marknadsföring och hur de planerar sina investeringar de närmaste åren.

Frågorna ställdes till 10.000 marknadschefer varav 320 stycken svarade på enkäten som utgör basen av Sveriges Marknadsföringsindex.

– I dagsläget finns det relativt lite statistik att luta sig mot när man till exempel ska arbeta fram en ny marknadsföringsbudget. Vi får många frågor av våra kunder hur mycket andra företag investerar i marknadsföring, och hur de fördelar sin budget mellan olika kanaler, säger Ulf Vanselius, VD för Pyramid.

– Vår förhoppning med det nya indexet är att det ska ge våra kunder och resten av Sveriges marknadschefer en indikation på hur trenden ser ut bland övriga företag, något som förhoppningsvis kan underlätta deras arbete. Undersökningen kommer att genomföras varje år och på så vis skapas ett marknadsföringsindex som vi tror kan bli intressant och användbart för beslutsfattare inom marknadsföring.

Årets undersökning visar bland annat att 88% procent av svenska företag planerar att öka eller bibehålla sina investeringar i marknadsföring år 2017 vilket tyder på en fortsatt god konjunktur. Det finns också en mycket tydlig avsikt att flytta investeringarna från traditionella kanaler som annonser och mässor till digitala och sociala kanaler. Men övergången sker betydligt långsammare än ambitionen visar.

Undersökningen i sin helhet kan laddas ner här

För mer information, kontakta Ulf Vanselius på tel 042-38 68 26 eller mail ulf@pyramid.se

Pyramid är Sveriges mest internationella reklambyrå. Drygt 60% av företagets intäkter kommer från kunder som verkar i Europa och USA. Exempel på kunder är Alfa Laval, ASSA ABLOY, Bluetooth, Bring, Diab, HemoCue, Hiab, JBT Corporation, Nederman, NIBE, Ruukki, SSAB, Sandvik, Stora Enso, Sulzer, Tetra Pak and Valmet.

I undersökningen Årets Byrå har Pyramid tio år i rad rankats som Sveriges bästa byrå inom business-to-business.

Pyramid och systerbyråerna Petra och Graal har tillsammans drygt 50 anställda och finns i Helsingborg.

Ulf Vanselius

2016 15 sep

Välkommen till Stockholm Open

De flesta svenska företag står inför utmaningen att motivera  mervärdet i sina produkter. Problemet är att när allt fler  produkter upplevs som lika spelar ursprunget mindre roll.  För att få kunderna att acceptera ett högre pris behöver  företaget/produkten bli förknippad med något som verkligen driver försäljning.

Ett sätt är att utveckla så kallade metavärden, d.v.s. att ladda varumärket med mjuka värden som kunderna uppskattar och är beredda att betala mer för. Så långt är de flesta marknadsförare överens. Men frågan är vilka slags associationer till ditt varumärke som de facto driver försäljning – alltså vad är det som får kunderna att fatta rätt beslut? Som får dem att förstå, agera och beställa. Och beställa igen.

Lika viktigt som det är att hitta rätt associationer är att din digitala närvaro stämmer med dina metavärden och konverterar besök till köp.

För att ge värdefulla insikter och verktyg om hur du stärker ditt  varumärke och ökar din försäljning med konvertering har vi samlat några av Sveriges ledande auktoriteter inom varumärkesutveckling och digital kommunikation. Välkommen till en spännande förmiddag i samband med Stockholm Open.

Ladda ner program

Ulf Vanselius

loader